07. Första världskriget och Balfourdeklarationen

|

Under det första världskriget avstannade inflyttningen av judar till Palestina. Samtidigt var det turbulent på den storpolitiska scenen. Det ottomanska väldet – en stormakt sedan 1400-talet – föll samman. Ingen var förvånad, eftersom det forna imperiet under en lång tid hade kallats för ”Europas sjuke man”.

Engelsmän och fransmän räknade kallt med ett sammanbrott av det ottomanska riket. Redan innan första världskriget hade tagit slut, delade de upp väldets territorium i olika intresseområden. De hemliga brittisk- franska planerna konkretiserades genom kartor. Uppdelningen av det ottomanska riket namngavs efter respektive länders utrikesministrar och har kommit att kallas för Sykes- Picot-avtalet.

I grova drag delades arabvärlden in i två intressesfärer. Frankrike tilldelades områden som omfattade bl a dagens Libanon. Engelsmännen fick de södra delarna med bland annat dagens Jordanien, Gulfstaterna och de sydliga delarna av Irak. Palestina skulle bli ett självständigt område under internationell kontroll. När första världskriget var över reviderade Frankrike och Storbritannien den tidigare överenskommelsen. Palestina fördes till den brittiska intressesfären.

Den sionistiska organisationen kände till planerna och uppvaktade brittiska politiker med sin önskan att bilda en judisk stat i området. Resultatet blev framgångsrikt så till vida att den brittiske utrikesministern Arthur Balfour år 1917 överlämnade ett brev till sionisternas ordförande Chaim Weizmann sedermera Israels första president. Brevets ordalydelse gav stöd åt de sionistiska planerna. Man stödde strävandena om att skapa ett judiskt nationalhem i Palestina och lovade att hjälpa till på bästa sätt. Det sades även att andra befolkningsgrupper i Palestina skulle behålla sina medborgerliga eller religiösa rättigheter och att detsamma gällde för judar som levde i andra länder. Ett viktigt historiskt och politiskt steg på vägen mot skapandet av en egen stat judisk stat hade därmed tagits.

Se mer från boken på en sida!


|---

Kartor

 • brittiska mandatet
 • avstyckat
 • peels delningsplan
 • delningsplan
 • Vapenstilleståndslinjer 1949-1967

Dokument

 • "Judestaten" av Theodor Herzl:
  På engelska [pdf], [html]
  På tyska [html]
 • Balfourdeklarationen 1917: Foto | Text
 • Villkoren för det brittiska palestinamandatet: [pdf]
 • Jewish Agency accepterar FN:s delningsplan: [pdf]
 • Självständighetsförklaringen: Foto | Text

Länktips