03. Sionismen växer fram

|

Sionism som begrepp myntades 1893 och var en politisk rörelse med målsättningen att etablera en judisk stat. Utgångspunkten för sionismen är att judar utgör ett folk med en gemensam historia, kultur och religion och ett eget språk. Om det hade ett eget territorium kunde det jämstäl- las med andra folk. Ordet Sion syftar både på Israel och Jerusalem. För judarna kom Sion att bli en symbol för återvändandet. Talesättet ”Nästa år i Jerusalem” var ett vanligt sätt att uttrycka sin önskan om att en dag återvända till Israel.

I början var återvändandet till Israel en religiös längtan och finns som sådan dokumenterad alltsedan 500-talet f v t. Under 1800-talet antog tanken på att återvända andra mer politiska uttryck. De flesta av dem som arbetade för skapandet av en judisk stat var socialistiskt orienterade sionister. Inspirationen kom från andra nationella rörelser som rönt framgång i exempelvis de nybildade staterna Italien och Tyskland.

Ryska judar bildade år 1881 föreningen Sions vänner. Föreningens ändamål var att grunda jordbruk i Palestina. De socialistiska idealen stod som rörelsens ledstjärna. Bland idealen ingick att återföra judarna till produktivt (kropps)arbete, där jordbruket intog en speciell ställning. Under lång tid hade judar på grund av diskriminerande lagstiftning varken haft möjlig- het att äga jord eller att bruka den. Men i en judisk stat skulle juden åter bruka jorden och bilda en stark arbetarklass i ett socialistiskt samhälle. Det var de östeuropeiska judarna som kom att dominera både tiden före den israeliska statens bildande och långt därefter.

I början av 1900-talet anlades i enlighet med de socialistiska principerna de första jordbrukskollektiven, de så kallade kibbutzerna, vilket på hebre- iska betyder gemenskap. Den bärande tanken var att dessa jordbrukskollektiv inte skulle ägna sig åt lönearbete och att egendomen skulle vara gemensam. Man ville bygga socialistiska miniatyrsamhällen för att visa omvärlden ett alternativt sätt att leva. I princip gick det ut på att varje kibbutzmedlem fick vad hon behövde och gav vad hon kunde. Fram till 1960-talet var kibbutzerna en betydelsefull del av Israels ekonomi.

Se mer från boken på en sida!


|---

Kartor

 • brittiska mandatet
 • avstyckat
 • peels delningsplan
 • delningsplan
 • Vapenstilleståndslinjer 1949-1967

Dokument

 • "Judestaten" av Theodor Herzl:
  På engelska [pdf], [html]
  På tyska [html]
 • Balfourdeklarationen 1917: Foto | Text
 • Villkoren för det brittiska palestinamandatet: [pdf]
 • Jewish Agency accepterar FN:s delningsplan: [pdf]
 • Självständighetsförklaringen: Foto | Text

Länktips