27. Rätten att återvända - FN:s resolution 194

|

När det visade sig hur många araber som flytt från krigsskådeplatsen i Israel och då en lösning på konflikten såg ut att ligga långt bort i tiden, ansåg Förenta Nationerna att ett särskilt organ skulle upprättas för att hjälpa de palestinska flyktingarna. UNRWA, som står för United Nations Relief and Works Agency, etablerades 1948 genom en resolution som FN:s generalförsamling antog den 11 december 1948; resolution 194(III) . Under resolutionens punkt 11 säger generalförsamlingen:

Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible;

Instructs the Conciliation Commission to facilitate the repatriation, resettlement and economic and social rehabilitation of the refugees and the payment of compensation, and to maintain close relations with the Director of the United Nations Relief for Palestine Refugees and, through him, with the appropriate organs and agencies of the United Nations.

Sedan 1948 har flyktinglägren hållits intakta, dvs även under tiden som Västbanken och Gazaremsan stod under Jordaniens respektive Egyptens kontroll underlät man att förbättra flyktinglägrens standard och ge människorna där en dräglig tillvaro. Ett av arabstaternas argument för att göra detta är för att man inte vill permanenta situationen, eftersom de kräver en rätt för flyktingarna att återvända till de platser från vilka de flydde 1948. Idag, drygt 50 år senare, finns dock få flyktingar kvar i livet av de som själva flydde. Arabstaterna gör dock gällande, liksom palestinierna själva, att denna rätt att återvända går i arv. Det betyder att de som är födda i flyktinglägren hävdas ha en rätt att återvända till platser som är belägna i Israel och till hus som i de flesta fall inte längre finns kvar.

Israel medger att flyktingarna kan få ekonomisk kompensation för sina materiella förluster, men framhåller samtidigt att detta är en fråga som PLO och Israel skall lösa inom ramen för fredsprocessen.

Israel anser å sin sida att de judar som har tvingats ut ur arabstaterna och därför tvingats lämna hus och hem bakom sig också skall få kompensation för sina förluster. Någon resolution i detta ärende har emellertid FN inte antagit.

De araber som inte flydde eller fördrevs från Israelkontrollerat område stannade kvar i Israel och fick israeliskt medborgarskap med alla rättigheter och skyldigheter som det innebär att vara medborgare i en stat. Men de saknar en skyldighet, nämligen att göra värnplikt i Israel. Enligt den israeliska självständighetsförklaringen har varje invånare lika rättigheter, oavsett religiös tillhörighet och etniskt ursprung. Den nya judiska staten slog fast att den skall:

tillförsäkra alla sina invånare, oberoende av religion, ras, eller kön absolut jämlikhet med hänseende till sociala och politiska rättigheter,

garantera full samvets- och religionsfrihet samt frihet ifråga om språk, utbildning och kultur,

skydda alla religioners heliga platser och vara trogen principerna i Förenta Nationernas stadgar

De araber som inte hörsammat de fientliga arabiska staternas uppmaningar att fly under kriget var 156 000 vid krigsslutet 1949. Därutöver återvände ungefär 35 500 till sina hem omedelbart efter kriget. Vissa återvände lagligt inom ramarna för familjeåterföreningsprogrammet. Andra återvände illegalt, men godkändes retroaktivt som israeliska medborgare som en gest av goodwill från de israeliska myndigheterna.

Se mer från CD:n på en sida!


|---

Kartor

 • brittiska mandatet
 • avstyckat
 • peels delningsplan
 • delningsplan
 • Vapenstilleståndslinjer 1949-1967

Dokument

 • "Judestaten" av Theodor Herzl:
  På engelska [pdf], [html]
  På tyska [html]
 • Balfourdeklarationen 1917: Foto | Text
 • Villkoren för det brittiska palestinamandatet: [pdf]
 • Jewish Agency accepterar FN:s delningsplan: [pdf]
 • Självständighetsförklaringen: Foto | Text

Länktips