22. Vapenstilleståndsavtal 1949

|

ink flag
Den första arabisk-israeliska konflikten pågick fram till 1949 innan vapenstilleståndsavtal slöts mellan Israel och arabstaterna. I vapenstilleståndsavtalen reglerades de gränser som skulle gälla fram till dess fredsavtal slöts mellan de stridande staterna. Men innan sådana fredsavtal hann slutas mellan Israel och de arabiska kombattanterna skulle flera krig bryta ut i regionen, samt ett oräkneligt antal terrorattacker skulle genomföras mot judiska och israeliska intressen i Israel och utomlands. Suez-kriget, Sexdagarskriget, Yom Kippurkriget, Libanonkriget och Gulfkriget.

Vapenstilleståndsavtalet mellan Israel och Egypten slöts på Rhodos den 24 februari 1949. Avtalet innehåller tolv artiklar. Bland annat kom länderna överens om att inte agera fientligt gentemot varandra över gränserna. De kom även överens om att de permanenta gränserna mellan länderna skulle förhandlas fram och bestämmas i fredsavtal:

I artikel II, punkt 2 står:

No element of the land, sea, or air military or paramilitary forces of either Party, including non-regular forces, shall commit any warlike or hostile act against the military or paramilitary forces of the other Party, or against civilians in territory under the control of that Party; or shall advance beyond or pass over for any purpose whatsoever the Armistice Demarcation Line set forth in Article VI of this Agreement except as provided in Article III of this Agreement; and elsewhere shall not violate the international frontier; or enter into or pass through the air space of the other Party or through the waters within three miles of the coastline of the other Party.

I artikel V punkt 2 står det att gränserna mellan Israel och Egypten gäller till dess en permanent lösning har åstadkommits på konflikten:

The Armistice Demarcation Line is not to be construed in any sense as a political or territorial boundary, and is delineated without prejudice to rights, claims and positions of either Party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question.

Alla de vapenstilleståndsavtal som slöts mellan å ena sidan Israel, å andra sidan Egypten, Transjordanien, Syrien och Libanon, är identiska i sin lydelse i frågan om att inga fientligheter i någon form skulle utspelas över gränserna. Avtalen är även i identiska i frågan om att vapenstilleståndsgränserna skulle vara temporära och att permanenta gränsdragningar skulle förhandlas fram mellan parterna och fastställas genom fredsavtal.

VAPENSTILLESTÅNDSAVTALET MELLAN ISRAEL OCH SYRIEN.

VAPENSTILLESTÅNDSAVTALET MELLAN ISRAEL OCH LIBANON

VAPENSTILLESTÅNDSAVTALET MELLAN ISRAEL OCH TRANSJORDANIEN

Saudiarabien slöt inget eget vapenstilleståndsavtal med Israel, utan skickade istället ett telegram till medlaren där man sade att man accepterat FN:s säkerhetsråds uppmaning om vapenstillestånd. Saudiarabien ansåg det därför inte nödvändigt att skriva ett särskilt avtal med Israel. Inte heller Irak slöt något vapenstilleståndsavtal med Israel.

Vapenstilleståndsgränserna är de gränser för Israel som omvärlden (med undantag för de flesta arabiska stater, som inte har erkänt Israels rätt att existera överhuvudtaget) erkänt sk de facto, dvs erkänt i praktiken. Det är också dessa gränser som brukar kallas den gröna linjen. Gränserna mellan Israel och dess grannar ändrades dock i samband med Sexdagarskriget 1967 då Israel i ett försvarskrig erövrade ett antal områden, bland annat Västbanken och Gazaremsan. Dessa områden kontrollerades av Jordanien respektive Egypten fram till 1967.

Se mer från CD:n på en sida!


|---

Kartor

 • brittiska mandatet
 • avstyckat
 • peels delningsplan
 • delningsplan
 • Vapenstilleståndslinjer 1949-1967

Dokument

 • "Judestaten" av Theodor Herzl:
  På engelska [pdf], [html]
  På tyska [html]
 • Balfourdeklarationen 1917: Foto | Text
 • Villkoren för det brittiska palestinamandatet: [pdf]
 • Jewish Agency accepterar FN:s delningsplan: [pdf]
 • Självständighetsförklaringen: Foto | Text

Länktips