Irans högsta ledare bortser från skillnader mellan Shia och Sunni, vill beväpna Västbanken - Franz T. Cohn

| 2015-01-12 | la | artikel |

…Iran kommer att förse Västbanken med avancerade vapen så snart Hamas har tagit over makten där. En tredje front mot Israel kan alltså komma till stånd om Hamas får kontrollen över Västbanken, vilket Ayatollan förutsäger.
Det kan ske vid s.k. demokratiska val, såsom skedde i Gaza eller genom subversion och våld eller både och. Har den nya palestinska staten och dess ledare, som Sverige satsar så mycket på, kraft nog att stoppa en sådan utveckling?

Läs mer...
De hotade minoriteterna i Mellanöstern - film från 30/11

| 2014-12-10 | la | aktivitet |

Den 30 november anordnade Svensk Israel-Information tillsammans med Samfundet Sverige Israel ett för Sverige unikt seminarium om situationen för hotade minoriteter i Mellanöstern. Medverkade gjorde några representanter för de folkgrupper (etniska och eller religiösa) som flytt eller flyr regionen och/eller hotas av förföljelse, fördrivning, slaveri och mord. Detta hot har ökat i och med Islamiska Statens framfart i Syrien och Irak. I denna post kan du se en länk med en film producerad av Assyria TV, från seminariet. Seminariet är i stort sett på svenska.

Läs mer...
Hotade minoriteter i Mellanöstern - evenemang på ABF i Stockholm

| 2014-11-24 | la | pressmedd |

Evenemanget den 30 november kl 13-16 om hotade minoriteter i Mellanöstern är organiserat av Samfundet Sverige-Israel (Stockholm) och Svensk Israel-information. Syftena med evenemanget är åminnelsen av den etniska rensningen av judar från Mellanöstern sedan 1948. Israels parlament har nyligen infört en åminnelsedag – den 30 november – för denna stora grupp flyktingar. Att tydliggöra dessa nu pågående övergrepp är ett ytterligare syfte med evenemanget. I dag bevittnar vi hur liknande händelser sker framför våra ögon mot andra minoriteter i Mellanöstern. Representanter för dessa minoriteter talar.
Anmälan till evenemanget är obligatorisk och görs till maria.p.halkiewicz@gmail.com

Läs mer...
Brittisk befälhavare: Hamas utnyttjar krigslagarna

| 2014-11-20 | la | noterat |

Richard Kemp förde befäl över de brittiska styrkorna i Afghanistan under 2003 och har tidigare tjänstgjort i bland annat Irak, Balkan och Nordirland. Under merparten av sina 30 år i den brittiska armén har han bekämpat terrorister som har använt sig av samma sorts strategi och taktik som Hamas. I oktober 2009 höll han ett föredrag inför FN:s organ för mänskliga rättigheter UNHRC, i vilket han bland annat hävdade and Israels försvarsstyrkor (IDF) gör mer för att skydda civila i stridszoner än någon annan armé. Samtidigt konstaterar han att Israel står inför en fiende som strävar efter att maximera både antalet israeliska och palestinska dödsoffer.

Läs mer...
Inrikespolitik fick S att erkänna Palestina - Lisa Abramowicz, SvD Brännpunkt

| 2014-11-20 | la | i-media |

Sannolikt är det ett inrikespolitiskt försök av Stefan Löfven att tillfredsställa vänsterflanken i sitt parti, regeringspartnern Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som han räknar med ska fungera som stödparti i riksdagen. Likaså är steget ett sätt att visa missnöje med israelisk politik visavi palestinierna. Någon kritik mot hur de två palestinska regimerna (varav den ena, Hamas är en av EU terrorlistad grupp som inte erkänner Israel) beter sig mot sin motpart Israel, görs inte.

Läs mer...
Fel att erkänna staten Palestina - Lisa Abramowicz, SvT Opinion

| 2014-11-20 | la | artikel |

Redan i regeringsdeklarationen 3/10 gavs en avsiktsförklaring om att erkänna Palestina som stat. Efter kritik från oppositionen modifierade statsministern erkännandet till att gälla vid ”lämpligt tillfälle”.
Det nordiska statsministermötet blev detta tillfälle. Finland, Danmark och Norge hoppade inte på tåget. Regeringen anser att man påskyndar utvecklingen mot en tvåstatslösning, genom att ”stärka den svagare parten”.

Läs mer...
Inga palestinska promenadsegrar vid brottmålsdomstolen i Haag - Raphael Ahren

| 2014-11-12 | la | artikel |

Den internationella brottsmålsdomstolen (ICC) meddelade under 6 november att den inte tänker gå vidare med 2010 års incident i samband med “Freedom Flotilla” (Ship to Gaza), där pro-palestinska aktivister och soldater från IDF drabbade samman på skeppet Mavi Marmara, på väg till Gaza. ICC-åklagaren skriver i sitt beslut: Flottiljen “does not appear to reasonably fall within the humanitarian assistance paradigm due to its apparent lack of neutrality and impartiality as evidenced in the flotilla’s explicit and primary political objectives (as opposed to a purpose limited to delivery of humanitarian aid), failure to obtain Israeli consent, and refusal to cooperate with the Israeli authorities in their proposals for alternative methods of distributing the relief supplies.”

Läs mer...