Israel på de anklagades bänk - Lisa Abramowicz krönika i Världen idag

| 2015-04-29 | la | artikel |

Tänk er en rättssal där en person är åtalad för grova brott. Tänk er att åklagaren i målet i stort sett får hela tiden i rätten för att lägga fram sin sak. Tänk er att få, eller ingen, får lägga fram fakta som talar för den anklagades sak. Tänk er att försvarsadvokaten sällan eller inte alls får bemöta anklagelser mot den åtalade. Tänk er att de fakta och argument som den anklagade förväntas lägga fram – men sällan tillåts göra – omformuleras och bemöts på ett missvisande eller hånfullt sätt.
En sådan situation är otänkbar och helt rättsvidrig för de allra flesta i det svenska samhället. Men situationen existerar. Inte för enskilda individer, men för demokratin Israel på många större svenska mediers utrikesredaktioner.

Läs mer...
Replik på Jonas Thentes recension av Assaf Gavrons roman "Uppe på höjden" - Pawel Flato

| 2015-04-22 | la | i-media |

Att hitta konflikter som de facto har enormt mycket större betydelse ”för allas vår säkerhet” är hur lätt som helst. Endast en blind, eller någon som väljer att vara blind, kan undgå att se detta. Men så fort judar på något sätt är inblandade så händer något magiskt och även för övrigt intelligenta människor tappar sansen. Troligtvis placerar sig Thente omedvetet i denna antisemitiska tradition, där judars handlingar är som superkrafter. Tyvärr är han långt ifrån ensam om det.

Läs mer...
PA och Jordanien förstör liksom ISIS vårt gemensamma kulturarv - Daniel Leviathan

| 2015-04-18 | la | artikel |

På grund av det extremt känsliga politiska läget har tempelberget förblivit i Waqfens händer trots Israels kontroll av området sedan 1967. Waqfen, med stöd av de palestinska myndigheterna, har sedan dess aktivt arbetat för att förinta alla tecken på att ett judiskt tempel en gång existerade på platsen, trots att detta är ett arkeologiskt och historiskt faktum som inte går att ignorera. I det palestinska nationalethoset sprids denna sanning som en sionistisk konspirationsteori och lögn.

Läs mer...
Frågor och svar inför atomavtalet med Iran -- Olli Heinonen

| 2015-04-10 | ae | artikel |

Expertsvar om förutsättningarna inför det slutliga atomavtalet med Iran.

  • Vilken är den allmänt accepterade definitionen av “breakout time”?
  • Vilken är Irans nuvarande breakout-tid?
  • Enligt uppgifter i media skulle det föreslagna atomavtalet med Iran minska antalet driftsatta centrifuger till cirka 6.500. Vilken breakout-tid skulle det i så fall ge Iran?
  • Administrationen säger att ett av avtalets vikigaste resultat vore förlänga tiden för breakout till åtminstone ett år. Vad skulle mer behöva finnas med i avtalet för att uppnå det målet?
  • Hur lång är upptäcktstiden?
  • Om ett avtal verkligen skulle garantera en varningstid på ett år i händelse av breakout, vore det möjligt att veta ifall denna tidsbuffert förblir intakt under avtalets gång? Vad skulle förändra detta?
  • Kan centrifuger användas för att anrika annat material än uran?
  • Hur har det internationella samfundet i tidigare sammanhang lyckats beräkna tider för breakout?

Läs mer...
Föredrag hållet på Keren Kajemet den 8 februari 2015 - Lisa Abramowicz

| 2015-02-10 | la | aktivitet |

Mahmoud Abbas, president för den Palestinska myndigheten besöker Sverige den 10-11 februari, inbjuden av den svenska regeringen. Abbas kommer inte bara att få träffa statsministern och utrikesministern, utan även kungen och ärkebiskopen. Det är alltså fråga om ett statsbesök på allra högsta nivå.
I det sammanhanget lovar utrikesminister Margot Wallström att ställa krav på Abbas och PA. Kraven går ut på att “avstå från våldshandlingar och att arbeta på alla sätt konstruktivt”. Vilket antyder att sådana krav inte har uppfyllts. Samtidigt hävdar MW i ett svar till tidningen Världen idag (6/2) att ”president Abbas alltid varit tydlig i sitt avståndstagande från våld”.
Det stämmer inte, vilket jag kommer att bevisa framöver.

Läs mer...
När började det heliga landet kallas Palestina istället för Judéen? - Lisa Abramowicz

| 2015-02-07 | la | artikel |

Den romerske kejsar Hadrianus döpte om Judéen till Palestina, vilket är latin för Filistéen, i syfte att utplåna alla associationer mellan landet Judéen och judar. Detta namnbyte skedde cirka 100 år efter Jesu korsfästelse. Den brittiske historikern Simon Sebag Montefiore skriver i Jerusalem – biografin (Norstedts 2011) att ”Hadrianus strök Judéen från kartan och döpte avsiktligt om det till Palestina efter judarnas urgamla fiender, filistéerna”.

Läs mer...
Irans högsta ledare bortser från skillnader mellan Shia och Sunni, vill beväpna Västbanken - Franz T. Cohn

| 2015-01-12 | la | artikel |

…Iran kommer att förse Västbanken med avancerade vapen så snart Hamas har tagit over makten där. En tredje front mot Israel kan alltså komma till stånd om Hamas får kontrollen över Västbanken, vilket Ayatollan förutsäger.
Det kan ske vid s.k. demokratiska val, såsom skedde i Gaza eller genom subversion och våld eller både och. Har den nya palestinska staten och dess ledare, som Sverige satsar så mycket på, kraft nog att stoppa en sådan utveckling?

Läs mer...