Våldets orsaker - Lisa Abramowicz

| 2015-11-09 | ae | artikel |

Under hela oktober har palestinska attacker mot israeler pågått. Knivar, köttyxor, stenar och brandbomber samt påkörningar med bil har använts. Ett tiotal israeler har hittills dödats och ett hundratal har skadats, en del svårt. Efter att ha tagits på sängen av detta våld, ökade Israel raskt säkerheten. Påbörjade eller pågående attacker besvaras nu med skarp ammunition och ett 40-tal palestinier har dödats när de attackerat israeler. Våldet har av palestinska ledare försvarats med att det är motstånd mot ockupationen i allmänhet och mot judisk närvaro på Tempelberget i synnerhet.

Läs mer...
”Varför försvarar du hela tiden Israel?” - Lisa Abramowicz i Världen idag

| 2015-09-10 | la | artikel |

Som generalsekreterare i Svensk Israel-Information (SII) får jag ofta frågan ”Varför försvarar du hela tiden Israel?” Jag brukar förklara att syftet med SII är att balansera bilden av Israel, inte att alltid försvara allt den israeliska regeringen gör. Varför behövs denna komplettering? Jo, därför att det ofta saknas relevanta fakta i svenska reportage om Israel som förklarar dess agerande. Dessa missar leder till en oförtjänt negativ bild av Israel hos svenskar i allmänhet.

Läs mer...
UPPROP FÖR SVENSK ISRAEL-INFORMATIONS ÖVERLEVNAD!

| 2015-08-30 | la | aktivitet |

Läs mer...
En sammanställning av Hamas brott mot internationell rätt av: Simon WiesenthalCentret, EoZ

| 2015-08-24 | la | material |

Hamas raketattacker som riktas mot israeliska civila befolkningscentra utgör medvetna brott mot den grundläggande distinktionsprincipen. (Tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (Protokoll I), artikel 48, 51(2), 52(1).
Civilbefolknings eller civilas närvaro eller förflyttningar får icke användas för att skydda vissa punkter eller områden från militära operationer, särskilt vid försök att skydda militära mål från anfall eller att skydda, främja eller hindra militära operationer. (Den internationella sedvanerätten återges i Första tilläggsprotokollets artikel 51(7).

Läs mer...
Svårt att förstå entusiasmen över Iranavtalet - Lisa Abramowicz i Världen idag

| 2015-07-29 | la | artikel |

Mycken kritik har riktats mot Israel – Irans huvudmål för kärnvapen- som glädjedödare. Obama påstår att det bara finns två alternativ; det avtal som nu föreligger eller krig. Men i Israel från höger till vänster, är man enig om att det finns en tredje lösning – ett bättre, mer krävande avtal.
Främst saknas nu rätten för IAEA att utföra inspektioner oannonserat, var som helst och när som helst, när misstanke finns om att utveckling av kärnvapen pågår.

Läs mer...
UN Watch om den spektakulära partiskheten hos FNs Människorättsråd mot Israel

| 2015-07-02 | la | artikel |

Den permanenta särskilda rapportör om Israels påstådda övergrepp är den ende vid UNHRC som enligt sitt mandat endast skall granska den ena parten (Israels agerande, men inte Hamas, Islamiska Jihad, eller Fatah), den ende som i förväg utgår ifrån att det berörda landet är skyldigt, och den ende som saknar slutdatum.
Till och med när det gäller mandatet för Sudan, så måste alla sidor granskas (stat och rebeller), man utgår inte i förväg från vem som är skyldig, och uppdraget måste förnyas varje år. Mandatet mot Israel var det enda som övertogs 2006 från den gamla Människorättskommissionen (UNCHR) utan att underkastas en process för översyn, rationalisering och förbättring (RRI process).

Läs mer...
2. Andelen döda civila var historiskt låg - ambassadör Bachman, Aftonbladet

| 2015-07-02 | la | artikel |

Den främsta faktorn för antalet dödsoffer under kriget förra sommaren var att Hamas förlängde striderna genom att avvisa eller bryta mot elva internationella försök att medla fram en överenskommelse om eldupphör. Israel accepterade dem alla. Hade Hamas accepterat det ursprungliga förslaget om eldupphör som Egypten, med stöd av Arabförbundet, förhandlade fram hade cirka 90 procent av dödsoffren under Gazakonflikten 2014 kunnat undvikas. Detta förslag innehöll samma villkor som eldupphöröverenskommelsen Hamas i slutändan accepterade den 26 augusti.

Läs mer...