UPPROP FÖR SVENSK ISRAEL-INFORMATIONS ÖVERLEVNAD!

| 2015-08-30 | la | aktivitet |

Läs mer...
En sammanställning av Hamas brott mot internationell rätt av: Simon WiesenthalCentret, EoZ

| 2015-08-24 | la | material |

Hamas raketattacker som riktas mot israeliska civila befolkningscentra utgör medvetna brott mot den grundläggande distinktionsprincipen. (Tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (Protokoll I), artikel 48, 51(2), 52(1).
Civilbefolknings eller civilas närvaro eller förflyttningar får icke användas för att skydda vissa punkter eller områden från militära operationer, särskilt vid försök att skydda militära mål från anfall eller att skydda, främja eller hindra militära operationer. (Den internationella sedvanerätten återges i Första tilläggsprotokollets artikel 51(7).

Läs mer...
Svårt att förstå entusiasmen över Iranavtalet - Lisa Abramowicz i Världen idag

| 2015-07-29 | la | artikel |

Mycken kritik har riktats mot Israel – Irans huvudmål för kärnvapen- som glädjedödare. Obama påstår att det bara finns två alternativ; det avtal som nu föreligger eller krig. Men i Israel från höger till vänster, är man enig om att det finns en tredje lösning – ett bättre, mer krävande avtal.
Främst saknas nu rätten för IAEA att utföra inspektioner oannonserat, var som helst och när som helst, när misstanke finns om att utveckling av kärnvapen pågår.

Läs mer...
UN Watch om den spektakulära partiskheten hos FNs Människorättsråd mot Israel

| 2015-07-02 | la | artikel |

Den permanenta särskilda rapportör om Israels påstådda övergrepp är den ende vid UNHRC som enligt sitt mandat endast skall granska den ena parten (Israels agerande, men inte Hamas, Islamiska Jihad, eller Fatah), den ende som i förväg utgår ifrån att det berörda landet är skyldigt, och den ende som saknar slutdatum.
Till och med när det gäller mandatet för Sudan, så måste alla sidor granskas (stat och rebeller), man utgår inte i förväg från vem som är skyldig, och uppdraget måste förnyas varje år. Mandatet mot Israel var det enda som övertogs 2006 från den gamla Människorättskommissionen (UNCHR) utan att underkastas en process för översyn, rationalisering och förbättring (RRI process).

Läs mer...
2. Andelen döda civila var historiskt låg - ambassadör Bachman, Aftonbladet

| 2015-07-02 | la | artikel |

Den främsta faktorn för antalet dödsoffer under kriget förra sommaren var att Hamas förlängde striderna genom att avvisa eller bryta mot elva internationella försök att medla fram en överenskommelse om eldupphör. Israel accepterade dem alla. Hade Hamas accepterat det ursprungliga förslaget om eldupphör som Egypten, med stöd av Arabförbundet, förhandlade fram hade cirka 90 procent av dödsoffren under Gazakonflikten 2014 kunnat undvikas. Detta förslag innehöll samma villkor som eldupphöröverenskommelsen Hamas i slutändan accepterade den 26 augusti.

Läs mer...
Israel på de anklagades bänk - Lisa Abramowicz krönika i Världen idag

| 2015-04-29 | la | artikel |

Tänk er en rättssal där en person är åtalad för grova brott. Tänk er att åklagaren i målet i stort sett får hela tiden i rätten för att lägga fram sin sak. Tänk er att få, eller ingen, får lägga fram fakta som talar för den anklagades sak. Tänk er att försvarsadvokaten sällan eller inte alls får bemöta anklagelser mot den åtalade. Tänk er att de fakta och argument som den anklagade förväntas lägga fram – men sällan tillåts göra – omformuleras och bemöts på ett missvisande eller hånfullt sätt.
En sådan situation är otänkbar och helt rättsvidrig för de allra flesta i det svenska samhället. Men situationen existerar. Inte för enskilda individer, men för demokratin Israel på många större svenska mediers utrikesredaktioner.

Läs mer...
Replik på Jonas Thentes recension av Assaf Gavrons roman "Uppe på höjden" - Pawel Flato

| 2015-04-22 | la | i-media |

Att hitta konflikter som de facto har enormt mycket större betydelse ”för allas vår säkerhet” är hur lätt som helst. Endast en blind, eller någon som väljer att vara blind, kan undgå att se detta. Men så fort judar på något sätt är inblandade så händer något magiskt och även för övrigt intelligenta människor tappar sansen. Troligtvis placerar sig Thente omedvetet i denna antisemitiska tradition, där judars handlingar är som superkrafter. Tyvärr är han långt ifrån ensam om det.

Läs mer...