Mediernas krig - Roland Poirier Martinsson

| 2014-07-12 | la | i-media |

Värd att uppmärksamma på nytt? Ladda ner och läs Timbro-rapporten som analyserar hur de fyra stora drakarna rapporterade och kommenterade kriget i Gaza 2008-09.

Läs mer...
Repliken som Expressen inte ville ha -- Lisa Abramowicz

| 2014-07-11 | ae | artikel |

Författaren Göran Rosenberg (GR) skriver återigen om sina dystra förutsägelser om Israels framtid på Expressen Kultur (8 juli). För vilken gång i ordningen, kan man undra? 

Först skriver GR att han förlorat allt hopp om en israelisk-palestinsk fred och att landet håller på att utvecklas till en ”apartheidstat”. I sin betraktelse fokuseras totalt på Israels tillkortakommanden, verkliga och inbillade. Inte ett ord skrivs om de fredsförhandlingar som ägt rum sedan 1999 och där erbjudandena från Israels sida har varit generösa. Det faktum att den palestinska parten har velat ha allt eller ingenting, nämns inte. Inte heller de terrordåd och krig som riktats mot Israel sedan Osloavtalet 1993.

Läs mer...
Även "moderata" Fatah avfyrar raketer mot Israel -- Khaled Abu Toameh

| 2014-07-11 | ae | artikel |

Varför avstod Abbas från att fördöma eller kräva ett slut på raketattackerna?

För det första har Abbas inte velat förarga Hamas genom att utfärda ett fördömande av deras raketattacker. Ett sådant fördömande skulle säkert innebära slutet för det försoningsavtal som hans Fatah undertecknade med islamiströrelsen i april.

För det andra skulle ett fördömande av Hamas ses som ett erkännande av den nationella samlingsregeringens ansvar för beskjutningen från Gazaremsan. Det rör sig ju faktiskt om en Fatah-Hamasregering, även om dess ministrar beskrivs som ‘oberoende teknokrater’.

För det tredje så är Abbas fullt medveten om att den palestinska allmänheten inte skulle acceptera ett sådant fördömande – särskilt inte i kölvattnet av de ökade spänningar som följt på kidnappningen av, och mordet på, Mohamed Abu Khdeir, tonåringen från Jerusalem.

För det fjärde är Abbas inte villig att att fördöma raketattackerna eftersom hans egna Fatahlojalister i Gazaremsan också medverkar i striderna mot Israel.

Läs mer...
Hur mycket mark upptar bosättningarna på Västbanken? av: Tzvi Fleischer

| 2014-06-19 | ae | artikel |

En vanlig uppfattning om Mellanöstern är att Israels byggande av bosättningar på Västbanken förmodas ta mer och mer mark i anspråk och antas medföra att en palestinsk stat blir ogenomförbar. I själva verket har det inte byggts utanför befintliga bygglinjer på länge.

Så hur mycket av Västbanken är täckt av bosättningarna?

Som mest 2 %, men mer sannolikt omkring 1 %.

Du tror mig inte? Jag ska bevisa det genom att endast använda källor, som inte kan anklagas för att sannolikt fuska med siffror i Israels favör.

Läs mer...
Vad ska man förhandla om?

| 2014-06-05 | ae | artikel |

För att Hamas ska kunna vara en realistisk och möjlig fredspartner måste samma regler gälla som för PLO tidigare:

  • Erkänna Israel.
  • Acceptera tidigare ingångna avtal.
  • Avstå från våld.

Men har inte fiender förhandlat förut med varandra? Jo visst, men spelreglerna var annorlunda. När Vietnam förhandlade med USA, eller när Frankrike förhandlade med Algeriet, var det ingen av parterna som krävde att den andra parten skulle förhandla om sin egen undergång.

Läs mer...
Falska antaganden om Iran -- Peter Huessy

| 2014-06-05 | ae | artikel |

Hur stoppas Irans atomprogram tekniskt, och med vilka argument?

Iran har vid upprepade tillfällen krävt Israels utplåning och en värld utan USA. Ta till exempel Akbar Hashemi Rafsanjani, Irans tidigare president, som sagt att “the use of even one nuclear bomb inside Israel will destroy everything. However, it will only harm the Islamic world. It is not irrational to contemplate such an eventuality.”

Det är inte lätt att upptäcka ett kärnvapenprogram. De amerikanska underrättelsetjänsterna har redan misslyckats med att upptäcka det irakiska kärnvapenprogrammet 1991, byggandet av en syrisk reaktor 2009, Nordkoreas program för nukleär anrikning 2000-2001, och det libyska inköpet av atomcentrifuger 2005. Det är ett rätt speciellt rekord.

Läs mer...
Symbolvärdet av påven Franciscus besök i Israel

| 2014-06-04 | ae | artikel |

Symbolvärdet av påven Franciscus besök i Israel, de palestinska områdena och Jordanien kan inte överskattas. Påven är den andlige ledaren för världens största religiösa samfund. Tillika är han en ganska okonventionell påve och en uppriktig sådan.

Därför är det av största intresse att ta del av vad påven verkligen gjorde och sade i det Heliga Landet mellan 25-27 maj. Svenska ”gammelmedia” – i den mån det alls rapporterades om besöket – fokuserade uteslutande på det som kunde tolkas som en bekräftelse på den palestinska myndighetens uppfattning, som att påven erkände en palestinsk stat och brydde sig föga om Israel eller judiska intressen.

Men stämmer det med verkligheten?
Vad var det som påven gjorde, som inte rapporterades?

Läs mer...