Svensk Israel-Information tvingas lägga ner sin verksamhet

| 2017-02-01 | ae | Ledare |

Svensk Israel-Information, SII, tvingas konstatera att vår verksamhet inte längre kan bedrivas. Skälen är att två av SII:s ägare och huvudfinansiärer, Förenade Israelinsamlingen och Judiska församlingen i Stockholm, har beslutat att inte längre finansiera SII:s verksamhet. Tillsammans med Göteborgs Judiska församling kommer Judiska församlingen i Stockholm och Förenade Israelinsamlingen att stå för avvecklingskostnaderna för SII. Nedläggning sker senast sista mars i år.

När två av ägarna och huvudfinansiärerna inte längre ser det som värdefullt att bidra till SII:s fortsatta arbete tvingas vi konstatera att det tyvärr inte längre föreligger någon ekonomisk möjlighet att bedriva verksamheten.

Jag vill understryka att det inte framförts någon kritik av SII:s verksamhet från huvudfinansiärerna.

Läs mer...
Ett praktexempel på vinklad och osaklig nyhetsrapportering

| 2016-11-25 | ae | artikel |

TV4 Nyheter rapporterade i kväll (21/11) från Israels säkerhetsbarriär mot Västbanken, eller “muren” som den kort och gott kallas av reportern. Israel anklagas i reportaget för “brott mot mänskligheten”, och för att “bygga världens största fängelse”.

I det två och en halv minuter långa inslaget ges Israel sammanlagt tolv (12!) sekunder att försvara sig mot anklagelserna, innan en aktivist tillåts avsluta inslaget genom att fälla följande dom: “Muren” rör sig “om en slags superapartheid” och är “en skam för oss alla, inte bara för israelerna”. Punkt.

Läs mer...
Ska Svensk Israel-Information tvingas att lägga ner?

| 2016-11-04 | ae | artikel |

I egenskap av generalsekreterare för Svensk Israel-Information, SII, vill jag delge följande information.

Stockholms judiska församling har fullmäktigemöte om 2017 års rambudget ‪den 7 november‬‬‬. Under detta möte kommer bland annat församlingens stöd till olika organisationer att antas. Därefter kommer styrelsen för Judiska församlingen att avgöra hur det stödet ska fördelas mellan de olika organisationerna. Jag bedömer att det finns en överhängande risk att majoriteten i församlingen och i styrelsen, alltså Judisk Samling (som för närvarande är det största partiet i församlingen), kommer att föreslå att SII inte längre får något verksamhetsbidrag för 2017.

Judisk samling förväntas föreslå att bidraget istället går till Samfundet Sverige-Israel (Rikssamfundet). Förslaget bedöms gå igenom med hjälp av det nya partiet Judisk Framtid (JF), som med sitt enda mandat utgör tungan på vågen i Stockholmsförsamlingen. Judisk Framtids ordförande har tackat nej till att träffa SIIs generalsekreterare p.g.a. “tidsbrist” samt avstått att svara på flera mail om hur han och hans parti ämnar ställa sig det framtida stödet till SII.

Om så blir fallet kommer SII med stor sannolikhet tvingas läggas ner, då Judiska Församlingen i Stockholm är den största bidragsgivaren till SII. Judiska församlingen slår i så fall undan benen för det enda informations- och opinionsbildningskontor som specifikt företräder Israels sak i svensk debatt. SIIs styrelse och jag har svårt att se hur detta verkligen kan ligga i deras, övriga ägares och andra svenska israelvänners intresse.

Samfundet Sverige Israel är ett självständigt vänskapsförbund till Israel, medan SII är ett informationskontor som ägs av dess bidragsgivare och där Stockholms judiska församling är en av grundarna och en huvudägare till SII.

SIIs verksamhet strävar efter att ge en balanserad bild av situationen i Mellanöstern med syfte att normalisera bilden av Israel i svensk debatt. Arbetet består främst i att skriva artiklar, delta i offentliga debatter, publicera nyhetsbrevet ”Snabbnytt”, publicera böcker och skrifter om Israel, tala om Israel på skolor, universitet och föreningar. Inför nästa år, 2017, är planeringen redan i gång, bland annat med en satsning på närvaro i Almedalen, kritisk granskning av Svenska kyrkan, skrifter om Israel och folkrätten, granskning av SVT/SR med mera. Arbete pågår också med att fördjupa samarbetet med Bicom (http://www.bicom.org.uk), som är SIIs systerorganisation i Storbritannien samt att modernisera vår digitala profil på nätet.

Om de judiska organisationerna och församlingarna vill fortsätta att ge stöd för en verksamhet som vill ge en normaliserad bild av Israel i debatten och ha en organisation som har kompetens och förmåga att ta den offentliga debatten krävs fortsatt stöd till Svensk Israel-Information.

Svensk Israel-Information, SII, behöver fortsatt stöd av Stockholms judiska församling för att kunna fortsätta verka!

Ulf Öfverberg (generalsekreterare SII) och Styrelsen för SII

Läs mer...
Svensk Israel-Information presenterar sin nya hemsida i november 2016.

| 2016-10-23 | ae | noterat |

Svensk Israel-Information presenterar sin nya hemsida i november 2016.

För dagliga uppdateringar och kommentarer, följ oss redan nu på facebook och twitter!

https://www.facebook.com/israelinformation
https://twitter.com/israelinfo

Läs mer...
Hur är det med historiekunskaperna, Löfven?

| 2016-09-16 | ae | Ledare |

Först beslutar den svenska regeringen att erkänna en stat som inte finns. Sedan försöker regeringen skriva om historien för att passa deras syfte med erkännandet. Samtidigt fortsätter de ge bistånd till en auktoritär regim, PA, som förnekar både mänskliga och fackliga rättigheter till sina medborgare. För att inte tala om den terror och antisemitism som den indirekt och ibland direkt uppmuntrar mot Israel.

Läs mer...
Beställ "Smutskastningen av Israel"!

| 2016-05-19 | ae | material |

Svensk Israel-Information har just gett ut och översatt boken Smutskastningen av Israel av professor Alan Johnson på den brittiska tankesmedjan BICOM (Britain Israel Communications & Research Center) till svenska.

I boken bemöts de vanligaste anklagelserna mot Israel. Den behövs nu mer än någonsin.

Boken kostar 125kr inklusive porto och expeditionskostnader. Den skickas till dig om du sätter in beloppet på bankgiro 5149-0373 och uppger namn och postadress.

Läs mer...
Vi både fortsätter och utvecklar - Ulf Öfverberg

| 2016-03-06 | ae | Ledare |

Min ambition är att fortsätta och att utveckla SII. Snabbnytt fortsätter, så klart. Nästan alla årets fredagar. Den kontinuerliga granskningen av medias rapportering om och spegling av Israel blir lika, för att inte säga än, viktigare. Rättandet av felaktigheter och debatten mot motståndarna kommer säkert att ta större plats framöver med tanke på den utveckling vi ser i mellanöstern och styrkan i anti-israeliska opinioner. Vi ska befinna oss i debatten epicentrum.

Läs mer...